Про Оберіг

Громадська організація Об’єднання колективного управління “Оберіг”

ОКУ "Оберіг" є організацією колективного управління по правам виконавців.

ОКУ “Оберіг” було засноване 1990 року відомими музичними діячами України за сприяння Спілки композиторів України. Організація з перших років своєї діяльності брала активну участь у суспільних процесах країни і постійно модернізувалася, про що свідчить неодноразова перереєстрація статуту “Оберіг”. З 1997 року переважною спеціалізацією “Оберіг” стає управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Перші виплати виконавцям та виробникам фонограм здійснено “Оберегом” ще 1999 року.

“Оберіг” – перша всеукраїнська громадська організація колективного управління майновими правами суб’єктів суміжних прав: артистів - виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, а також суб’єктів авторського права.

До основних функцій організації належать:

- колективне управління майновими правами виконавців (також здійснюється колективне управління правами авторів, виробників фонограм і відеограм);

- захист інтересів виконавців, а також авторів, виробників фонограм і відеограм;

- співпраця з державними органами і установами з метою розробки законодавства і захисту прав виконавців, а також авторів, виробників фонограм і відеограм;

- співпраця з іноземними організаціями;

- співпраця з зацікавленими особами щодо популяризації української музики в Україні.

За період своєї діяльності спеціалісти ОКУ “Оберіг”:

- брали участь у роботі над проектами Законів “Про авторське право і суміжні права”, “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних”, “Про кінематографію”, “Про гастрольну діяльність в Україні”, “Про непідприємницькі організації”, Розділу ІV “Інтелектуальна власність” Цивільного кодексу України, проектами трьох постанов Кабінету Міністрів України на виконання Закону “Про авторське право і суміжні права”, (№ 71, 72 від 18.01.2003р., №992 від 27.06.2003р.);

- є авторами низки статей у спеціалізованих виданнях, а також є співавторами унікальних монографій “Авторське право і суміжні права в Європі”, “Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України”;

- налагодили плідні ділові контакти з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, низкою міністерств і відомств: зокрема, СБУ відносить “Оберіг” до закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

- починаючи з 1997р. активно співпрацювали з організаторами національних та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів стосовно боротьби з піратством, захисту авторського права і суміжних прав, підтримки розвитку суспільних процесів у сфері культури в цілому.

У липні 2003 р. “Оберіг” першим отримало Свідоцтво про облік організації колективного управління №1/2003 від 8.07.2003р. нового зразка, а згодом, у відповідності до статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, постанови КМУ від 18.01.2003р. №71 – Свідоцтво №1 від 31.07.2003р. про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Цей статус передбачає, що Об’єднання “Оберіг” отримало від держави повноваження збирати винагороду за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм і зафіксованих у них записів виконань, зокрема, у телерадіомовленні, а також у різноманітних публічних місцях.

”Оберіг” здійснює виплату зібраної винагороди. Виконавці та виробники фонограм (відеограм) можуть звертатися до нас і отримати свою винагороду. Правовласники, які підписали договори з “Оберіг”, отримують винагороду особисто. Виконавці, права яких “Оберіг” представляє на території України на підставі договорів про співробітництво з іноземними організаціями колективного управління, отримують винагороду через свої місцеві організації колективного управління. Правовласники, які є членами інших національних організацій колективного управління, отримують свою винагороду через свої організації, оскільки “Оберіг” відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі договорів про співробітництво перераховує їхню винагороду в ці організації. Всі інші правовласники можуть зв’язатися з “Оберіг” задля укладання договору на отримання своєї винагороди. Перелік правовласників, яким було зібрано та нараховано винагороду, публікується на сайті.

“Оберіг” є єдиною в Україні організацією, що представляє інтереси низки інших організацій колективного управління як в Україні, так і за кордоном. Договори про співробітництво підписані з Об'єднанням правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності "Статус", Агентством охорони прав виконавців, Всеукраїнською гільдією кінорежисерів „24/1”, Асоціацією "Гільдія виробників відеограм і фонограм", Всеукраїнською громадською організацією "Автор". Звертаємо увагу, що майже всі ці організації є громадськими організаціями і відстоюють інтереси своїх членів-фізичних осіб – авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм, а не комерційний інтерес своїх засновників.

“Оберіг” визнано на міжнародному рівні: “Оберіг” – має декілька десятків договорів про співробітництво з іншими організаціями колективного управління правами виконавців з усього світу. Зараз “Оберіг” представляє права близько 2500 українських виконавців за кордоном та права близько 200000 іноземних виконавців на території Україні.

Окрім суміжних прав, ОКУ “Оберіг” також представляє майнові права окремих авторів музичної сфери, низка яких – відомі українські митці.

Інформація про президента та голову ОКУ “Оберіг” :

Президент – Савчук Євген Герасимович

- художній керівник та головний диригент Національної заслуженої академічної капели України «ДУМКА»

- Герой України;

- Народний артист України;

- Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

- професор Київського національного університету культури і мистецтв;

- ініціатор і організатор ряду конкурсів та фестивалів – імені Миколи Леонтовича, імені Кирила Стеценка, «Співає Київ весняний» тощо;

- завідуючий кафедрою «Хорове диригування» у Національній Музичній Академії України імені П.І. Чайковського.

- автор наукових і науково-методичних праць.

Голова – Ступак Сергій Костянтинович

- лібретист, продюсер фонограм;

- старший науковий співробітник НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

- розробник законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;

- автор наукових праць.