Для правовласників

Шановні музиканти!

1. Кожен з вас має авторські (поeт, композитор, аранжувальник) та (або) суміжні права (виконавець (музикант, співак), виробник фонограми і відеограми). Це різні права, вони досить чітко розмежовані в Законі України „Про авторське право і суміжні права” та Цивільному кодексі України, тому їх не слід плутати! Даний Закон є базовим для  вашої творчої діяльності, тому кожний повинен бути з ним ознайомлений; тоді ви будете знати більш повно про свої права, способи їх використання, способи захисту та поновлення порушених прав, відповідальність за такі порушення тощо.

2. Кожен з вас розуміє, що для того щоб поважали його авторське право або право виконавця, необхідно спочатку поважати та дотримуватись відповідних прав інших суб’єктів. Не можна виконавцю включити в свій репертуар пісню та виконувати її (грати, співати) без відповідного на це дозволу автора, який цю пісню створив, тому саме він має первинне право дозволяти на свій розсуд аранжування чи публічне виконання. У противному разі такими діями ви порушуєте авторські права і можете понести відповідну до вчинених дій відповідальність. Щоб цього не сталося необхідно укладати з автором (авторами) або іншою особою чи організацією, який належать дані авторські права (у випадку, якщо вони були їм передані)  письмову угоду, яка надасть вам потрібне право. Але будьте уважними, оскільки в такій авторській угоді необхідно вказати всі істотні умови, - в іншому разі вона буде недійсною.

3. В Україні в сфері авторського права та суміжних прав відбулися і продовжують відбуватися кардинальні позитивні зміни. Ті, хто до сьогодні подбав про свої права вже відчуває результати таких позитивних змін.

4. ОКУ „Оберіг” є організацією, що активно збирає винагороду за використання музики на публічному ринку (в кафе, барах, ресторанах, магазинах, готелях тощо), а також з теле- радіопростору. Разом з цим відбувається процес розподілу і виплати винагороди. Пропонуємо Вам передати свої права в управління "Оберіг", що дозволить у подальшому нашій організації збирати винагороду також для Вас.

5. Також в Україні відбувається збір відраховувань за відтворення в домашніх умовах об’єктів права (так звана „винагорода з чистих носіїв”). Певна частка зібраних грошей має перераховуватися в ОКУ „Оберіг”, які „Оберіг” виплачує українським правовласникам, правами яких управляє.

6. Громадська організація “Об’єднання колективного управління “Оберіг” – перша в Україні всеукраїнська громадська організація колективного управління майновими правами музикантів (авторів, виконавців, виробників фонограм), проте головним напрямком є саме колективне управління правами виконавців. „Оберіг” допоможе більш детально розібратися у всіх вищезазначених питаннях та в інших питаннях, що виникають з приводу вашого авторського права і суміжних прав.

Ми знаємо, що музиканти – народ творчий, тому для вирішення рутинних питань, пов’язаних з правами, не має часу. Але кожен з вас повинен збагнути, наскільки це серйозно та необхідно, і, що треба зараз приділити трохи часу, щоб в майбутньому все було гаразд.

Обери “ОБЕРІГ”!

Шановні правовласники, що представляють права виконавців!

Закон України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від усіх учасників ринку обороту музичного контенту вимагає осмислення принципово нової правової ситуації, яка неминуче призведе до переформатування існуючих практик діяльності ОКУ. Прикладом докорінних істотних змін зокрема є п. 4 ч. 5 ст. 12 цього Закону:

«(…) Розширене колективне управління об’єктами (…) суміжних прав здійснюється виключно в таких сферах: (…)

3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;

4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції;

(…) За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація за умови відсутності будь-яких конфліктів інтересів між основною категорією правовласників, в інтересах якої діє така організація, та іншими категоріями правовласників, на користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній сфері розширеного колективного управління. У випадку існування зазначеного конфлікту інтересів, Комісія визначає (…) додаткову акредитовану організацію для цієї сфери з-поміж організацій, які здійснюють діяльність переважно в інтересах відповідної іншої категорії правовласників. Юридично-правовий статус додаткової акредитованої організації означає, що ця організація не має права самостійно здійснювати збір доходу від прав з користувачів у відповідній сфері, але водночас має повноваження вимагати та отримати з акредитованої організації частку доходу від прав в цій сфері, яка належить категорії правовласників, в інтересах яких діє додаткова акредитована організація, для подальшого розподілу та виплати такої частки правовласникам цієї категорії. (…)».

Мотивацією для появи такої норми в законодавстві стало усвідомлення нормотворців наявності між такими категоріями правовласників, як виконавці і виробники фонограм природного конфлікту інтересів, що має планетарний масштаб. Перемовини між IFPI та FIM (федерацією виконавців) щодо пропорцій розподілу винагороди між продюсерами фонограм і виконавцями тривали упродовж десятиліть та неодноразово змінювались, допоки не зупинилися на рівні «50/50». Сьогодні, дотримання балансу інтересів зазначених категорій правовласників контролюється у світі IFPI та SCAPR (асоціацією виконавсько-правових організацій, що об’єднує близько 60 ОКУ). Нагадується, що обидві ці поважні міжнародні організації брали участь в усіх заходах останніх років, що стосувалися зміни українського законодавства, і які й надалі, згідно згаданого Закону, будуть відігравати значну роль у становленні ринку цивілізованого обороту в Україні об’єктів суміжних прав та розподілу відповідної зібраної винагороди.

Ураховуючи зазначені реалії, ОКУ «Оберіг», як організація колективного управління, підтверджує для себе таку домінантну категорію правовласників, як виконавці, і має намір брати участь у акредитуванні, як ОКУ з повноваженнями розширеного колективного управління майновими правами виконавців.

Дане рішення базується зокрема на тому, що «Оберіг» з 2004 року підтримує щільні зв’язки зі SCAPR, що стало передумовою для укладання з ОКУ-членами SCAPR близько 30-ти договорів. Станом на сьогодні ведуться перемовини з низкою наступних закордонних ОКУ виконавців про встановлення договірних відносин. Водночас, за кордоном «Оберіг» має й інших, ніж ОКУ, контрагентів по правах виконавців, - зокрема у Франції, Німеччині, Італії, - яким виплачується винагорода виконавців.

Окрім наведеного, нашим Об’єднанням укладено договори з понад тисячею українських виконавців академічної та сучасної музики та окремими компаніями-резидентами, які представляють права виконавців.

Проте, будучи зацікавленим у наданні послуг більшому колу виконавців, як резидентів, так і нерезидентів, «Оберіг» запрошує до співпраці й інші компанії, що представляють права виконавців. Ми готові розглядати пропозиції не лише щодо встановлення договірних відносин, але й включення корпоративних представників таких компаній до складу органів «Оберіг» - Правління і Наглядової ради. Це надасть можливість музичним компаніям не лише бути обізнаним з усіма процесами, що відбуваються в «Оберіг», але й опосередковано (через своїх представників) брати участь у цих процесах.

Пропонуємо розбудовувати національну ОКУ по правах виконавців спільно.

Обери “ОБЕРІГ”!